• schilderen in Lanen State
  • de kracht van materialen
  • de week van het geld
  • werken met Montessori-materialen
  • Vermeer in veelvoud
  • kunst in school
  • aandacht voor elkaar
  • Montessorischool De Plotter
  • Expressie Expresse 2018
  • Help mij het zelf te doen ! 
(c) Maria Montessori

schilderen in Lanen State

de kracht van materialen

de week van het geld

werken met Montessori-materialen

Vermeer in veelvoud

kunst in school

aandacht voor elkaar

Montessorischool De Plotter

Expressie Expresse 2018

Help mij het zelf te doen !
(c) Maria Montessori

MR(MEDEZEGGENSCHAPSRAAD)

De MR bestaat uit;
Henri de Boer (voorzitter)
Gerda de Jong (algemeen lid)
Imgrid Eradus (personeelslid / secr)
Nicole Fischer (personeelslid)

De MR vergadert om de 6 weken. De uitkomsten van de vergaderingen worden gedeeld met de ouders via de nieuwsbrief. De notulen hangen ter inzage op het MR-informatiebord in de hal van de school.

 

De Plotter     Dollard 19, 9204 CK Drachten     t 0512 - 526 066     directie@deplotter.com